มะนาวใบร่วงทำไง       ไร่หอม       ข้าวกอใหญ่       มะขาม 70 ไร่      
นาข้าว 25 ไร่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
นาข้าว 25 ไร่ ฉีดอีเขียวไปแค่ 2 ครั้ง ใช้เงินไป 2,000 บาท จากเดิมต้องเสียค่าสารเคมี 10,000 บาท ลดต้นทุนได้ 8,000 บาท เจ้าของนาดีใจมาก เมื่อเห็นข้าวออกรวง