แปลงคะน๊า       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       กระเทียม       มะขาม      
เผือก
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
เผือกหัวใหญ่ ได้น้ำหนัก ปลอดศัตรูพืช