ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ดอกเยอบีร่า         อ้อย สระแก้ว         อีเขียวซองซาเช่ย์ และวิธีผสม