ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      กล้ายางพารา         ข้าว อ.บางไทร         ข้าวไรซ์เบอร์รี่