ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ดอกเยอบีร่า         ข้าว อ.บางไทร         ข้าวโพดหวาน