ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อ้อย         ข้าวไรซ์เบอร์รี่         อีเขียวซองซาเช่ย์ และวิธีผสม