ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ยางพารา บุรีรัมย์          ดอกเยอบีร่า         อีเขียวซองซาเช่ย์ และวิธีผสม