ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      กล้ายางพารา         ดอกเยอบีร่า         ยางพารา บุรีรัมย์