ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อ้อย          อีเขียวซองซาเช่ย์ และวิธีผสม         มะเขือและมัน