ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      นาข้าว         อีเขียวซองซาเช่ย์ และวิธีผสม         อ้อย