ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อ้อย         อีเขียว แบบซองซาเช่ย์          แปลงข้าว จ.สิงห์บุรี