ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ส้มเขียวหวาน         ดอกเยอบีร่า         อีเขียวซองซาเช่ย์ และวิธีผสม