ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ดาวเรือง         ลำใย         ข้าวไรซ์เบอร์รี่