ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สวนกล้วยไม้         อีเขียวซองซาเช่ย์ และวิธีผสม         นาข้าวที่โคราช