ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      นาข้าว         แปลงข้าว จ.สิงห์บุรี         นาข้าวที่โคราช