ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สวนกล้วยไม้         นาข้าว ปทุมธานี         ข้าวไรซ์เบอร์รี่