ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อีเขียว แบบซองซาเช่ย์          อ้อย สระแก้ว         ข้าวโพด