ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ยางพารา บุรีรัมย์          อีเขียวซองซาเช่ย์ และวิธีผสม         เปรียบเทียบต้นข้าว