ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      มะเขือและมัน         กล้ายางพารา         แปลงข้าว จ.สิงห์บุรี