สวนมะนาว จ.อุดรธานี       พืชทุกชนิดชื่นชอบ       ซุปเปอร์กรีน       ผักกาดขาว จ.ตาก      
ผักกาดขาว จ.ตาก
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ผักกาดขาวอายุ 24 วัน บ้านชิบูโด ต.พบพระ อ.แม่สอด ใช้เห็นผลชัดเจน