ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       อีเขียวกับมะขาม       มัน 2 และ 6 เดือน       กระเทียม      
ผักกาดขาว จ.ตาก
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ผักกาดขาวอายุ 24 วัน บ้านชิบูโด ต.พบพระ อ.แม่สอด ใช้เห็นผลชัดเจน