ยางพารา       มะขาม       ซุปเปอร์กรีน       นาข้าว 25 ไร่      
ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล