ซุปเปอร์กรีน       ลำใย       สวนมะนาว จ.อุดรธานี       มะละกอ      
ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล