สวนกล้วยไม้       หน่อไม้ฝรั่ง       มัน 2 และ 6 เดือน       สตอเบอรี่      
ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล