เขียว       ยางพารา       ฟักทอง       มะขาม 70 ไร่      
ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล