มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       นาข้าว 25 ไร่       อีเขียวกับมะขาม       ยางพารา      
ข้าวโพดลูกค้า
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ลูกค้าของอีเขียวนาโน999.com แจ้งผลการใช้อีเขียวกับไร่ข้าวโพด ฉีด 10 กว่าวัน ใบใหญ่ ต้นใหญ่ เขียวถูกใจมากๆ