สวนกล้วยไม้       ยางพารา       ไร่หอม       สวนดอกเยบีร่า      
ข้าวโพดลูกค้า
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ลูกค้าของอีเขียวนาโน999.com แจ้งผลการใช้อีเขียวกับไร่ข้าวโพด ฉีด 10 กว่าวัน ใบใหญ่ ต้นใหญ่ เขียวถูกใจมากๆ