สวนมะนาว จ.อุดรธานี       เผือก       ซุปเปอร์กรีน       มะระ      
ยางพารา
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ต้นยางแข็งแรง หน้ายางนิ่ม กรีดได้น้ำยางดี มีคุณภาพ