อีเขียว       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       ซุปเปอร์กรีน       ปลูกพริก      
ยางพารา
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ต้นยางแข็งแรง หน้ายางนิ่ม กรีดได้น้ำยางดี มีคุณภาพ