มะระ       มะม่วง       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       ถั่วเขียว      
มะนาวใบร่วงทำไง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
พ่อผู้ช่วยทองม้วน ที่บ้านแดงน้อย จ.ขอนแก่น พบปัญหาต้นมะนาวที่ใบร่วงหมดเหลือแต่กิ่ง ใช้อีเขียวแค่ 14 วัน ออกลูกเฉยเลย