แตงกวา       ข้าวโพดลูกค้า       ผักกวางตุ้ง       ถั่วฝักยาว      
สวนกล้วยไม้
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
เจ้าของสวนกล้วยไม่ส่งออกที่ จ.นครปฐม เลือกใช้อีเขียว เพราะไม่มีกลิ่นฉุนของสารเคมี ปลอดถัยต่อเกษตรกร