มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       อีเขียว       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       ซุปเปอร์กรีน      
สวนกล้วยไม้
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
เจ้าของสวนกล้วยไม่ส่งออกที่ จ.นครปฐม เลือกใช้อีเขียว เพราะไม่มีกลิ่นฉุนของสารเคมี ปลอดถัยต่อเกษตรกร