กระเทียม       เผือก       บวบโตด้วยอีเขียว       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์      
สวนกล้วยไม้
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
เจ้าของสวนกล้วยไม่ส่งออกที่ จ.นครปฐม เลือกใช้อีเขียว เพราะไม่มีกลิ่นฉุนของสารเคมี ปลอดถัยต่อเกษตรกร