ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ส้มเขียวหวาน         ปลูกมะนาว         แปลงข้าว จ.สิงห์บุรี