ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ข้าวโพด         สวนปาล์ม         ส้มเขียวหวาน