ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ลำใย         นาข้าว ปทุมธานี         นาข้าวที่โคราช