ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       นาข้าว 25 ไร่       ไร่หอม       ผักกวางตุ้ง      
สวนมะนาว จ.อุดรธานี
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนมะนาว จ.อุดรธานี ลูกดกต้นแข็งแรง