มันสำปะหลังในดินทราย       อีเขียวกับมะขาม       สตอเบอรี่       ยางพารา      
อ้อยยักษ์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ไร่อ้อยใช้อีเขียว ลำต้นใหญ่ ขยายแตกกอดี