พริกเงินล้าน       ผักกวางตุ้ง       ข้าวกอใหญ่       ผักกาดขาว จ.ตาก      
ไร่หอม
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ต้นเขียว ทั่วถึง ผลผลิตเยี่ยมชัวร์