พืชผลผลิตดี       มะขาม       ถั่วฝักยาว       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย      
กระเทียม
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ไม่น่าเชื่อแปลงกระเทียมรอบๆฝ่อหมด แต่ไร่ที่ใช้ซุปเปอร์กรีน แคปซูล สมบูรณ์มากมาก