ส่งฟรี อีเขียวของแท้ โทร.099-327-1515 ถูกสุด ส่งไว อีเขียวนาโน
หน้าหลัก     สั่งซื้อ     เกษตรกรผู้ใช้งาน     ติดต่อสอบถาม  


   ข้อมูลบริษัท และใบรับรองคุณภาพ   


อีเขียว (ซุปเปอร์กรีน แค็ปชูลนา เอ็กซ์ตร้า)
เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีการรับรองจากหน่วยงานราชการด้านประการธุรกิจ และด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง เกษตรกรมั่นใจได้ว่าสินค้าเราเป็นสินค้าคุณภาพได้มาตฐาน เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรมากว่า 4 ปี ใช้แล้วลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดสารเคมี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังเอกสารด้านล่างออกโดยหน่วยงานรัฐและสถาบันวิชาการชั้นนำ ดังนี้

 ใบจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์ "บริษัท เยส วีแคนดู เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด" กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 คำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง "บริษัท เยส วีแคนดู เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด" สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่ นร ๐๓๐๖/๕๖๘๓ วันที่ 26 มี.ค. 2555
  หนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เลขที่ 100922096898
 ใบรายงานผลการทดสอบ  ผลการทดสอบ ตรวจสารเคมีและสิ่งเจือปน โดยบริษัท เยสวีแคนดู เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด จากห้องปฏิบัตการกลาง (ประเทศไทย) และจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เกษตรกรจึงสามารถมั่นใจได้ว่า อีเขียวเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตฐานที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

     

สาร ,  ซุปเปอร์กรีนอีเขียว ,  ซุปเปอร์ แคปซูล , 


อีเขียวนาโน999.com : ซุปเปอร์กรีน อีเขียวของแท้ต้นตำรับ 

สั่งซื้อ-สมัครตัวแทนจำหน่าย : 099-327-1515 Line ID ; 0993271515  
อีเมล์ : supergreen999@gmail.com เว็บไซต์ : อีเขียวนาโน999.com